SuperAbile


In Protesi e Ausili


Servicii de protezare, furnizare de dispozitive protetice, ajutoare, orteze.

Dispozitive, accesorii și servicii care vizează recuperarea autonomiei personale, îmbunătățirea accesibilității mediului și locuinței care permit reintegrarea în relații.

16 novembre 2020

Art. 90 din „Legea consolidată” - Asiguratorul este obligat să asigure prima furnizare de dispozitive și dispozitive de protezare concepute pentru a reduce gradul de handicap, precum și să le reînnoiască, atunci când termenul stabilit de către Instituția în sine pentru a garanta buna întreținere a aparatelor de către persoana vătămată, cu excepția cazurilor de ineficiență sau rupere care nu sunt atribuite persoanei vătămate, precum și oricărei alte asistențe protetice.
 
Serviciul constă în furnizarea de dispozitive tehnice (proteze, orteze și ajutoare) enumerate în Nomenclatorul tarifar (decret al Ministerului Sănătății 332/1999) și personalizate neincluse în „Nomenclatorul tarifar” menționat anterior; alte dispozitive, accesorii și servicii care vizează recuperarea autonomiei personale, îmbunătățirea accesibilității mediului și locuinței care permit reintegrarea în relații.
 
Concret, INAIL intervine în:
  • construcția de lucrări pentru descompunerea și depășirea barierelor arhitecturale în locuință; (de la articolul 37 la 43).
  • efectuează furnizarea sau rambursarea costurilor de achiziție a comenzilor speciale și a adaptărilor sau modificărilor autovehiculelor (art. 40) ale membrilor asistenți sau ai familiei care le suportă în scopuri fiscale;
  • în furnizarea de ajutoare IT, sisteme de automatizare casnică și alte echipamente tehnologice; (de la articolul 41 la 43).
  • în adaptarea tehnică a echipamentului sportiv (art.36) pentru a permite utilizarea acestuia pentru persoanele cu dizabilități, precum și pentru furnizarea de ajutoare special făcute pentru persoana cu dizabilități care o solicită pentru exercitarea unui sport ( ex: scaun cu rotile de baschet, monoski, bicicleta de mână). 
Pe lângă furnizare, INAIL prevede întreținerea, repararea (articolele 19 și 20) și reînnoirea dispozitivului (tabelul anexa 4) furnizat, în modul prevăzut de circulația INAIL 61/2011 (regulamentul protetic inail).
 
SCOP:
Facilitarea recuperării maxime posibile a autonomiei și sporirea resurselor psihofizice, promovarea calității vieții, accesibilitatea și reintegrarea în relația de viață a persoanei cu dizabilități de muncă.
Cu titlul IV din regulament, intervențiile de sprijin sunt inițiate în viața relațiilor.
 
METODE PENTRU LIVRAREA SERVICIULUI:
 
Dispozitivul tehnic este furnizat:
  • la propunere, rețetă și testare ulterioară de către directorul medical INAIL cu ocazia examenului  medical;
  • la cererea părții interesate din Unitatea Teritorială a Inail, cu aviz pozitiv din partea birourilor administrativ și directorul medical care va prescrie și testa;
  • la inițiativa echipei multidisciplinare a direcției teritoriale. 
Deplasarea sa poate avea loc la:
  • centrul de protezare INAIL din Vigorso di Budrio (BO), sucursala sa din Roma și punctele clienților Milano, Roma și Bari;
  • companii înregistrate la Ministerul Sănătății (numai pentru dispozitive la comandă) și / sau subiecți autorizați să fie introduse pe piață, distribuite sau vândute în conformitate cu legislația în vigoare. 
Costuri suportate de UTILIZATOR.
Niciuna, cu excepția cazurilor în care costul dispozitivului furnizat asiguratului de un furnizor extern este mai mare decât cel autorizat de INAIL.
 
În acest caz, diferența de valoare va fi suportată de asigurat.

Commenti

torna su

Stai commentando comeProcedure per

Percorsi personalizzati